7 дневна подготовка за Стартапи

7 дневна подготовка за Стартапи

39,500 MKD
Product Code: 7 дневна подготовка за Стартапи
Availability: In Stock
Qty:
-Пишување на проекти за ЕУ грантови од (HorizonEurope 2021-2027 и Erasmus+ 2021-2027)
-Нациоанлни фондови (подготовка на апликација за Фондот за Иновации на РМ)
-Развој на Бизнис План
-Развој на Бизнис Стратегија
 
Практична тренинг обука за Стартапи

Летната академија "Иновативни таленти 2022" за млади, во организација на Емкице КИЦ (Emkice Knowledge Innovation Center) во соработка со своите ЕУ партнери е програма дизајнирана според Европски стандарди за талентирани млади луѓе до 29 год.
 
Нуди 3, 5, 7 и 10 дневни практични програми со обуки и предавања и примери од различни области, како што се Апликации за Грантови од Директните ЕУ Фондови, Претприемништво и Стартап бизниси, Развој на производи и Иновации, Индустриски Дизајн на Производи, Интернет и Дигитална писменост, како и Финансиски Анализи и Финансиска Писменост.

Емкице КИЦ како приватна компанија која работи со старт-ап и мали и средни претпријатија на паметна специјализација со специфични вештини, стручно образование и обука (СОО) Vocational Education and Training (VET), обезбедувајќи платформа за приватниот сектор. Работиме и со претприемачи и стартапи со поддршка за отворање работни места, економски раст, конкурентност на бизнисот и одржлив развој. За да стане конкурентен, иновативен и продуктивен за меѓународниот пазар EMKICE со текот на годините се специјализираше за целите:

1.) иновација и комерцијализација на иновациите, развој на нови производи, преку иновативна технологија и услуги;

2. Поддршка за пристап до финансии до иновации, истражување, развој на технологија (I + R + T + D);

3.) Меѓународна и транснационална соработка, паметна специјализација, споделување на знаења, СОО и учење нови вештини, образование за креативно размислување, решавање проблеми и претприемачки дух особено кај младите во дигитализација и платформи за е-учење, затоа го основавме Emkice KIC - Истражување и Развоен центар за иновации, од 2022 година.

Области: #CircularEconomy #ClimateChange #Next GenerationEU, #EuropeanGreenDeal, #EuropeanDigitalDecade, Health, Agri-food, Circular Economy and Bio-Economy, Industry and Technology, Climate, Natural Resources, Waste, Resources and Environment, Discounting предизвици

Овие предавања се основани на експертизата и пристапот на високо стручни странски и домашни експертски и професорски кадри од истите тие области.
Секако, постои посебно прилагодување на програмата за учесници над 29год кои можат да се пријават под истите услови но ќе имаат дополнителен дел и материјали.
 
*Сите учесници добиваат сертификат при успешно завршената работа и проверка на знаење на избраниот модул од летната академија кој го посетувале.
 
Оваа уникатна летна академија ги охрабрува дополнителните таленти на учесниците, кои вообичаено не се негуваат низ нормалната училишна настава, да бидат применети, а со тоа и надградени. Учесниците ќе имаат прилика од прва рака да научат како се креираат идеи во денешните индустрии, како истите се разработуваат и прераснуваат во секојдневен продукт/бизнис кој го користиме, без разлика дали станува збор за креирање на мобилна апликација, веб страница, апарат, машина, возило, уреди, или сл.

Write a review

Your Name:

Your Review:

Note: HTML is not translated!

Rating: Bad Good

Enter the code in the box below:

7 дневна подготовка за Стартапи -Пишување на проекти за ЕУ грантови од (HorizonEurope 2021-2027 и Erasmus+ 2021-2027) -Нациоанлни фондови (подготовка на апликација за Фондот за Иновации на РМ) -Развој на Бизнис План -Развој на Бизнис Стратегија   Практична тренинг обука за Стартапи Летната академија "Иновативни таленти 2022" за млади, во организација на Емкице КИЦ (Emkice Knowledge Innovation Center) во сораб.. Category: Product #: 7 дневна подготовка за Стартапи Regular price: 39,500 MKD 39,500
Available from: emkice.mk

За нас

Emkice KIC as private company working with Start Ups and SME's on smart specialization with specific skills, vocational education and training (VET) coaching and training providing platform to private sector. We also work with entrepreneurs and startups with support for job creation, economic growth, business competitiveness, and sustainable development. To become competitive, innovative and productive for the international market EMKICE over the years got specialized for the objectives:

1st) innovation and commercialization of innovations, the development of new products, through innovative technology and services;

2nd) Support for access to finance to innovation, research, technology development (I + R + T + D);

3rd) International and transnational cooperation, smart specialization, sharing of knowledge, VET and learning new skills, education for creative thinking, problem solving, and entrepreneurial spirit especially among youth in digitization and e-learning platforms, therefore we established Emkice KIC - Research and Development Center for Innovations, from 2022.

Areas: #CircularEconomy #ClimateChange #NextGenerationEU, #EuropeanGreenDeal, #EuropeanDigitalDecade, Health, Agri-food, Circular Economy and Bio-Economy, Industry and Technology, Climate, Natural resources, Waste, Resources and Environment, Energy, Mobility, Digitization and Social challenges

Повеќе..

Контакт

  • +389 2 6090-266
  • +38970 74 97 49
  • +389 2 6090-266
  • info@emkice.mk
  • ЕМБС:7576510 ЕДБ:4043022532540

Facebook

EMKICE Online Shop © 2024. UKION SHOPS